Sollicitatietips

Wat is een CV

Curriculum Vitae (CV) betekent levensloop. In een CV staat persoonlijke informatie zoals uw naam, adres en telefoonnummer. Het bevat ook informatie over uw opleiding, werkervaring en kwaliteiten. Een CV is het visitekaartje bij al uw sollicitaties.

 

Checklist CV

Het CV moet duidelijk en makkelijk te lezen zijn

• Niet langer dan één of twee A4
• Uitgewerkt op de computer
• Een duidelijk lettertype en een goed leesbare lettergrote
• Ruime marges en duidelijke kantlijnen
• Tussenkopjes en witregels om onderdelen van elkaar te scheiden
• Opsomming beginnen met bolletjes of streepjes

Schrijf en taal

• Zorg dat er geen schrijf- en spelfouten in staan (laat je CV controleren)
• Gebruik telegramstijl; geen volledige zinnen
• Gebruik zo min mogelijk afkortingen
• Gebruik geen ‘ik’ of andere persoonsvormen (‘verantwoordelijk voor’ in plaats van ‘ik’ was verantwoordelijk voor’)
• Actieve werkwoorden (‘coordineerde’ in plaats van ‘verzorgde de coordinatie’)
• Jaartallen moeten zoveel mogelijk op elkaar aansluiten
• Informatie die voor de functie en organisatie belangrijk is (maatwerk)

CV indeling

Klik op de plusjes om te kijken wat u per onderwerp dient in te vullen op uw CV.

Persoonlijke gegevens

• Naam
• Adres
• Woonplaats
• Telefoon
• Geboortedatum
• E-mailadres
• Rijbewijs

Opleiding

• Jaartallen, soort opleiding, naam opleidingsinstituut, plaats
• Eventueel vakkenpakket, specialisatie, studierichting, scriptie (als dat belangrijk is voor de functie)

Werkervaring

• Jaartallen, functienaam, bedrijfsnaam, plaats bedrijf
• Taken en verantwoordelijkheden, prestaties en resultaten die belangrijk zijn voor de functie waarop u solliciteert

Overige informatie

• Cursussen, computerkennis, talenkennis, persoonlijke kwaliteiten, referenties

Vrijetijdsbesteding

• Vrijwilligerswerk, bestuurswerk, andere activiteiten, hobby’s