Privacybeleid

Privacy statement

2Bflex, als verantwoordelijke, houdt zich aan de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens. Alle privacygevoelige informatie die je aan ons verstrekt, valt onder deze privacyverklaring. De bedoeling van deze verklaring is je te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens die je via deze website verstrekt zullen gebruiken.

Algemene gegevens

Van alle bezoekers aan de website van 2Bflex worden algemene gegevens via Google Analytics bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s van de website of onze diensten. Het doel is om deze informatie te gebruiken om onze website en daarmee onze dienstverlening te optimaliseren. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en totalen waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is.

Persoonlijke gegevens

2Bflex verwerkt jouw persoonsgegevens vanaf het moment dat jij deze bij ons achterlaat. Dit kan telefonisch, per e-mail of door gegevens in te vullen via de website.

Waarom er persoonsgegevens worden verzameld

Je gegevens worden gebruikt voor de normale bedrijfsdoeleinden van 2Bflex. Het bedrijfsdoel van 2Bflex is het bemiddelen van kandidaten en opdrachtgevers op de arbeidsmarkt. Daarnaast legt 2Bflex gegevens vast om haar dienstverlening te verbeteren en om je op de hoogte te houden van (nieuwe) diensten.

Welke persoonsgegevens worden verzameld

Om je in staat te stellen te reageren op een vacature op onze website hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Je bepaalt zelf welke gegevens je aan ons verstrekt, maar sommige gegevens zijn verplicht om aan ons door te geven. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om jou onder de aandacht te brengen van onze opdrachtgevers, zodat we je zo snel mogelijk aan een baan kunnen helpen.

Links naar andere websites

Onze websites kunnen links bevatten naar relevante websites. Besef dat als je klikt op zo’n link je onze website hebt verlaten en wij geen zeggenschap noch controle hebben over die websites. We kunnen de informatie die je deelt op die sites en/of de geheimhouding ervan dan ook niet garanderen. Deze websites vallen vanzelfsprekend ook niet onder ons privacybeleid. Check alvorens informatie te verstrekken op die websites goed naar hun privacybeleid.

Reageren op vacatures

Om je in staat te stellen te reageren op een vacature op onze website, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Je bepaalt zelf welke gegevens je aan ons verstrekt, maar sommige gegevens zijn verplicht om aan ons door te geven. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om jou onder de aandacht te brengen van onze opdrachtgevers, zodat we je zo snel mogelijk aan een baan kunnen helpen. Wanneer je het inschrijfformulier invult, geef je daarmee expliciet toestemming aan 2Bflex om jouw persoonlijke gegevens te bewaren en aan een opdrachtgever ter beschikking te stellen, totdat jij aangeeft dit niet meer te willen. Vanzelfsprekend is elke opdrachtgever aan wie wij jouw gegevens doorgeven, gehouden om ook jouw privacy te respecteren.

Gegevens wijzigen en verwijderen

Je hebt het recht om op elk moment jouw persoonlijke gegevens in te zien, je CV aan te passen, je persoonlijke gegevens of je accountgegevens te wijzigen. Ook kun je op ieder moment aangeven dat je jouw gegevens bij 2Bflex verwijderd wilt hebben. Je kunt je verzoek richten aan info@2bflex.nl en 2Bflex zal zo snel mogelijk aan je verzoek voldoen.

Bewaartermijnen van deze gegevens

2Bflex bewaart de gegevens volgens de wettelijk gestelde bewaartermijn en niet langer dan nodig.

Met wie de persoonsgegevens worden gedeeld (externe partijen)

2Bflex zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Hoe de persoonsgegevens worden beveiligd

2Bflex heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en onrechtmatige of ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, verkrijging of toegang.

Contactgegevens afdeling Privacy

2Bflex heeft een Privacy Officer aangesteld. De Privacy Officer is bereid om al jouw vragen te beantwoorden. Contact met de privacy Officer kan via e-mail: ronja@2bflex.nl of schriftelijk.

Wijziging van het privacy statement

2Bflex behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacy statement te wijzigen. Deze privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de website van 2Bflex. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy statement te raadplegen.

 

Deze pagina is het laatst aangepast op: 23 mei 2018